Generalforsamling 2020

Husk at sætte kryds – kom og se hvad der rør sig i HGB …..

Generalforsamling

⚽️
⚽️

Holmegaard Glasværks Boldklub
afholder Generalforsamling

Onsdag den 26. Februar 2020
Generalforsamling afholdes i Holmegaard Hallens lokale og starter kl. 19.00

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Ændring af love

7. Valg af ledelse i henhold til § 4

8. Eventuelt
Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 5 og 6 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Denne ledes af en på denne valgt dirigent. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

🙂

Håber vi ses.
Bestyrelsen

HGB er vært med en øl eller vand.