Klubben

Klubben skal være et af byens samlingssteder.

Vi er stolte over at klubben er vokset væsentligt i løbet af de sidste par år.

Visionen er at klubben indenfor de næste år skal indtage en stadig tydeligere og mere social profil.

Derfor er vi i dialog med både fritidsordningen og Holmegårdskolen om udvikling af forskellige samarbejdsmuligheder.