Generalforsamling 2019 Ref.

Formand kan fortælle om et travlt år i bestyrelsen der i 2018 hvor været i medierne på godt og ondt og der er foretaget mange interview – der er foretaget brandslukning som følge af kuldsejlet projekt med selegante har givet klubben tab. Vi har lært meget af dette og den nuværende bestyrelse beklager men jeg har undersøgt alle muligheder. 

Men vi har også set en fodboldklub hvor ungdommen klare sig super  og en senior afdeling som virker rundtosset efter flytning af klubhus og nye trænerer. Vi skal styrke vores senior afd i 2019 med mere fokus på at den er en del af klubben.

Vi har afholdt fest i 2018 i. forsamlingshuset igen en succes. Der er afholdt indendørs med stor ros  – pigeraket – micro fodboldskole  – DBU fodboldskole – Panna bold – alt sammen båret af frivillige og bestyrelsen til alle stor tak 

Bestyrelsen har i 2018 samlet de sidste penge ind til kunstgræs ved hallen og man kan følge hvordan det går på hjemmesiden fra april md.

2019 bliver i fodboldens tegn. Der kommer fodboldskole i uge 27 – pigeraket i august – Micro fodboldskole kommer igen, og igen i år laver en støttefest, en julefest i starten af november. Vores kunstgræs bane indvies i uge 31 og indtil da må vi rykke sammen på nedre bane og det er klart at der til tider vil være press på banen men vi må deles.Vi starter indsamling til indrettelse af nyt klubhus sidst på året.
Dernæst vil der igen i år komme indendørsstævne mellem jul og nytår, og der er allerede frivillige der har meldt sig som tovholdere på dette.

Vi har hyret DBU jan B Larsen samt Trine Stenbæk til at hjælpe os med 3 ting og de er finans via fonde & tilskud.

De tre fokusområder for Jan og Trine er:

  • Rekruttering af spillere, drenge og pige
  • Udvikling af den enkelte spiller via specifik træning (deltagergebyr)
  • Fastholdelse af spillere

Dette initiativ sker med henblik på at vi stadig oplever tilbagegang i vores medlemstal. Derfor har bestyrelsen besluttet at starte dette forløb op, som vi så vil evaluere på efter en prøveperiode.