Referat 2013

Referat fra generalforsamlingen i Holmegaard Glasværks Boldklub som blev afholdt torsdag d. 21. februar.

Punkt 1. Valg af dirigent

Valgt = Jørgen Panton.

Punkt 2. Formandens beretning ved Martin.

Der har været en rimelig kontinuerlig udvikling i tilgangen af børne og ungdomsspillere i løbet af 2013. 3 ungdomshold har været ude og rejse. Der har været god sportslig fremgang på seniorfronten. Begge seniorhold ligger i toppen af deres rækker. Der er stor opbakning fra spillerne til trænerteamet. Klubben har i løbet af året afholdt flere store DBU – arrangementer med stor succes i forhold til både planlægning og afvikling af disse.

Punkt 3. Fremlæggelse af regnskab ved Peter K.

Kontingent – stigningerne har været årsagen til større indtægt på kontingent siden. Posten ”stævner” er en sammentrækning af flere poster. Udgifter til holdtilmeldinger og dommerløn er steget.

Årets resultat siger 28.888 i plus. Egenkapitalen i klubben er steget 20.000, så den nu er på 85.333 kr.

Regnskabet godkendt efter 2 korte spørgsmål.

Punkt 4.

Ingenting på dette punkt.

Punkt 5. Behandling af indkomne forslag.

Forslag om at et passivt medlemskab fremover vil koste 150 for et år.

Punktet vedtaget.

Punkt 6. ændring af vedtægterne.

Fremover vil indkaldelsen til generalforsamlingen foregå via klubbens hjemmeside.

Punkt 7. Valg af ledelse, herunder valg af formand.

Peter Kruger stiller op til formand.

Den nuværende formand Martin Gatzwiller Larsen trækker sit formandskandidatur tilbage, men ønsker i stedet at opstille til bestyrelsen.

Peter Kruger er hermed fra dags dato (d. 21. februar 2013) Holmegaard Glasværks Boldklub nye formand.

Thomas Foged stiller op til Kasserer og bliver efterfølgende også valgt til denne post.

Herefter er der valg til to bestyrelsesposter.

Følgende personer ønsker at stille op;

Rasmus Hansen

Jacob Mortensen

Tommy Seifert Andersen

Martin Gatzwiller Larsen

Alle deltagere på generalforsamlingen bliver bedt om at skrive de to navne ned på papir som de ønsker, skal vælges til bestyrelsen.

Efter stemmetællerne har talt alle stemmer op, bliver Jacob Mortensen og Tommy Seifert Andersen valgt ind som bestyrelsesmedlemmer for de kommende 2 år.

Den nye bestyrelse ser altså således ud; 2013 – 2015.

Peter Kruger

Tommy Seifert Andersen

Jacob Mortensen

Tobias Bjerregaard (var ikke på valg)

Jesper S. Abildgaard (var ikke på valg)

Kasserer Thomas Foged.

Valg af bestyrelses suppleant

”Carsten ” Caller ” Hansen er genvalgt

Valg af revisor

Anita Mastrup er genvalgt.

Punkt 8. Eventuelt

Indstilling af nyt æresmedlem. Gunnar Jensen er indstillet og bliver efterfølgende valgt med alles opbakning som klubbens nye æresmedlem. Til slut bliver der sagt nogle velfortjente ord til Gunnar Jensen.

Dirigent Jørgen Panton meddeler herefter at generalforsamlingen officielt er slut.