Referat 2014

d. 20 februar 2014.

Referat af generalforsamlingen i Holmegaard Glasværks Boldklub.

Punkt 1. valg af dirigent

Jørgen Panton stiller op, og er hermed valgt.

Der bliver gjort opmærksom på at man rækker sin hånd op hvis man gerne vil sige noget.

Valg af referent: Jacob Mortensen er valgt.

Punkt 2. Formandens beretning

Målsætningen om at gøre HGB til kommunens tredje alternativ er lykkedes. 1. holdet ligger placeret i serie 1. vi har over 500 medlemmer registeret.

Trænere og ledere har gjort det fantastisk. Og vi blev i efteråret 2013 udnævnt som bedste fodboldklub på Sjælland i DBU.

Vi har endvidere rykket stort set alle aktiviteter ned ved hallen.

I tirsdags d. 18 februar var der møde i kulturudvalget. Der kommer to baner mere i kommunen. En i Herlufholm, og den sidste kommer flere klubber til at kæmpe om.

Vi har som klub indhentet nogle tilbud til at anlægge sådan en bane.

Vi er gået i dialog med Holmegaard Hallen om at de kan byde ind med noget medfinansiering. Der træffes beslutning fra Hallens side torsdag d. 27 februar.

Til sommer udvider vi fodboldskolen. Dette viser igen hvilken fantastisk udvikling vi er i.

Vi har i aften valg til bestyrelsen. Det er virkelig dejligt at bl.a. Gunnar igen stiller op til bestyrelsen.

Jesper Jensen gør opmærksom på, at en placering af banen ikke skal placeres i f.eks. Karrebæk. Desværre står Karrebæk rimelig stærkt, da AP Møller fonden har givet tilsagn til et stort pengebeløb til støtte for Karrebæk.

Formandens beretning er hermed godkendt.

 

 

 

Punkt 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Peter overtager fremlæggelsen af årets regnskab. Thomas Foged har valgt at trække sig som kasserer.

Klubben går ud af 2013 med et underskud i regnskabet på ca. 37.000 kr.

En del af disse penge skyldes udflytningen af aktiviteter til hallen.

Martin har kommentarer til kioskens resultat, samt til prisen på bandevæggen ved hallen.

Herefter bliver regnskabet godkendt.

 

Punkt 4. fastsættelse af kontingent

Kontingentændringen er vedtaget.

 

Punkt 5. Behandling af indkomne forslag

Forslag 1 er vedtaget

Forslag 2 er vedtaget

Forslag 3. Martin spørger ind til hvor mange der skal skrive under på diverse papirer.

Jesper giver udtryk for skepsis over for ideen med at det kun er 2 personer. Der stilles forslag om at det i stedet er 3 personer (altså et flertal af bestyrelsen) der skal skrive under på sådanne papirer.

Forslag 3 ændres til at det er flertallet af bestyrelsen som skal skrive under på sådanne papirer.

 

Punkt 6. Ændring af love, 3 forslag er indkommet

 

Punkt 7. Valg af ledelse.

Thomas Foged ønsker ikke genvalg som kasserer. I stedet ønsker Karina Gotfredsen at stille op. Karina er hermed valgt.

Følgende personer genopstiller ikke til bestyrelsen. Tobias og Jesper.

Følgende personer ønsker at stille op. Gunnar Jensen, Jimmy Hansen og Christian Andersen.

Alle tre personer er hermed valgt til bestyrelsen.

Punkt 8. Eventuelt.

Formanden er rigtig godt tilfreds med den måde dialogen og samtalen har været på i det forgangne år.

Den nye bestyrelses vision og plan for året er allerede præsenteret på klubbens hjemmeside.