Referat af møde maj 2017

Referat d. 9/5-2017

Til stede:

Christian A, Jesper J, Jesper A, Christina, Morten, Carina, Lars og Simon

Dirigent:

Jesper J

Referant:

Simon

Microfodboldskole:

Fodboldskole for 5-7 årige som DBU ikke udbyder. Skal vi kører noget selv?
Snakke med Ib om han har lyst til at være med.
Tovholder: Nalepa

Lørdagsbold for de mindste:

Blandet børn ´11-´13 som kunne komme og ”prøve” fodbold lørdag formiddag.
Tidspunkt: 10-11
Tovholder: Jesper A

U-holdene:

Vi har problemer med at sikre et helt hold til en årgang.
Eventuelt en ”drengeraket” for drengene for U6-U7-U8-U9-U10
Tidspunkt: August/september
Tovholder: Christian A

U14-U15:

Der var cirka 35 spillere som rendte rundt og spillede sammen.
Der er en dialog i gang mellem Peter og Gert, om hvordan man bedst styrker årgangene.

Peters oplæg:

Der er kommet et skriv ud om at vi skulle samarbejde mere mellem Holmegaard, Toksværd og Suså. Der er gode og der er dårlige elementer, og vi skal have gang i en dialog med Peter om hvordan vi ser situationen, og om der er nogle indsatser vi kan lave sammen for at styrke klubbens medlemstal fremadrettet.
Tovholder: ?

U15:

Vi skal se på muligheden for at Gert tager over for både U14 og U15. Jesper J og Christian A tager en snak med Gert. Han vil have brug for en stabil hjælpetræner.

Tovholder: Jesper J

Økonomi:

Der har været forespørgsel på om klubben dækker nogle af deres rejseudgifter. Dette er ikke noget som bestyrelsen kan bakke op om, da vi ikke har pengene til det. Plus vi gerne vil forsøge at skabe en opsparing, til fremtidige investeringer.
Carina sender de økonomiske retningslinjer ud.

Trænermøde:
Der er møder 2 gange om året. April og August.
Formanden sender invitationer ud.

Stævner:

Private stævner betaler holdet selv fra sin hold-kasse.

Takster:

Samme sats for oldboys og veteraner.

Oprydning af Kampklar:

Carina kontakter DBU for at få ryddet op i Kampklar.

Restancer:

Jesper A og Jesper J tager kontakt til Oldboys angående manglende kontingenter.
Du betaler for de måneder du træner/spiller kamp.

Træningskontingent:

Du betaler et symbolsk beløb for at træne med, selvom du ikke spiller kamp.
Der kommer et oplæg fra Carina i forbindelse med budgetlægning.

Lysanlæg:

Så vi kontakter skolen angående en løsning for at koden er ude blandt de unge mennesker.
Christina kontakter skolen.

Spillertøj:

Der bliver lavet rum til spillertøj i hallen, så alt det der ligger ude hos trænerne rundt omkring kan aflevere det der. Her vil de forskellige hold så få udleveret tøj, hvis vi har noget der passer.

Tøjsponsor:

Vi skal have kigget den nuværende kontrakt igennem, og evalueret på om form og indhold stemmer overens med vores ønsker.
Til næste møde skal vi have kigget på hvilke sponsoraftaler der kunne være attraktivt.
Oplæg ved Jesper J, Carina, Christian A, Jesper A.

Flier-app:

Vangsgaard kommer med oplæg næste gang.

Sponsore:

Afholde sponsorarrangement 10. juni.  Serie 2 spiller kamp kl. 15.00
Sponsormøde 13/6
Vi snakker sponsormodel og –tiltag. Og Sigurd og Vangsgaard holder oplæg.
Oplæg: Christian A, Jesper J, Simon.

3F-Cup

Der er et oplæg fra 3F som hedder 16-20 hold, afholdes i sep 2017
Jesper J er tovholder, og vi hører nærmere.