Referat af møde marts 2017

Bestyrelsesmøde HGB d. 14.03-2017

 

Tilstede: Jesper J, Christian, Simon, Jesper A, Lars, Morten, Karina.

Fraværende: Christina

 

Dagsorden:

 

 1. Kommunikation, E-Mail, Facebook mm.
 2. Op Starts Koordinator ( Nye hold i klubben )
 3. Tøj, Kamptøj, træningsdragter
 4. Kunstbane/Multibane
 5. DBU konsulent
 6. Fodboldskole
 7. Ungdomstræner møde, Anmodninger om kamp flyt.
 8. Workshop/ Rolle fordeling, Ansvars områder.

Bestyrelsesmøde.

Forslag til at alle træner og holderleder skal være en del af, Facebook gruppen for træner: Alle er enige om at er man træner eller holdleder skal man være en del af gruppen. Så vi kan kommuniker til alle ens.

Forslag om ens klub Mails:  Forslaget er stemt ned, med begrundelsen for at der ikke er behov.

 1. Op starts koordinator Nye hold, Årgange:

Der er ingen hemmeligheder omkring at vi har svært ved at finde en permanent løsning, og det er samme problemstilling hvert år. MN har en mulig kandidat, som selv har henvendt sig. Som kunne være en rigtigt fornuftig løsning, MN sætte en samtale op. ( Gammel kending i klubben, som tidligere har været ret aktiv som både træner om medlem i bestyrelsen)

 1. Kamptøj og træningsdragter:

En problemstilling vi skal have lidt anderledes fokus på, og det er vores brug af kamptøj. Vi har vendt og drejet mulighederne, da der ikke rigtigt er nogen præcise rammer.

Bestyrelsen er enige om, at dette hurtigt bliver en udgift der løber afsted. Derfor bliver op til det enkelte hold, selv at få sponsor til deres tøj, hvis man skal have nyt. Ellers er det forsat muligt at kamptøjet går i arv, fra de ældre årgange i klubben. Alle er enige.

Klubben dækker forsat 100 kr. pr træningsdragt.

 1. Kunstbane/Multibane

Som et vigtigt punkt på dagsorden, er vores ansøgning på Nyt kunstanlæg, derfor er der udfærdiget en ansøgning som er sendt afsted. Vi finder det muligt at vi selv som klub kan lave noget af forarbejdet i fællesskab, som vil sænke prisen på det samlede projekt voldsomt.

Brugen af kunstbanen i dag understrege behovet for et større anlæg i kommunens tredje største, alle er enige.

Brugen af multibanen er oppe, at  vende lidt for ofte på vores facebook side. Piv ærgerligt for de hold som benytte den med mindre hold, at der bliver sat store mål på banen. Disse er nu låst fast, og ikke muligt for skolebørnene at flytte ind på banen.

Brugen af banen af vores ældre spillere, har også været oppe at vende, men på grund af placeringen af multibanen er forholdene på det gamle græsareal forringet. Der vil ( Hvis vi ikke selv får en bane ) fra næste vinter bliver booket tider på øvrige anlæg i kommunen til de ældste årgange.

 

 1. DBU konsulent:

Jesper er blevet kontaktet af en DBU konsulent, som hjælper klubber med udvikling og daglige udfordringer. såsom f. eks. Flere medlemmer, moderne klub, flere frivillige, fastholdelse af teenager, børnefodbold osv. En enig bestyrelse, synes dette vil vi takke ja til. Da vi kan nikke til flere af disse problemstillinger/Udfordringer. Jesper laver en aftale med konsulenten.

 

 1. Fodboldskole:

Igen i år har vi fodboldskole, og det glæder vi os rigtigt meget til. Rene Elgarth og Tommy Seifert bliver primusmotor i år. Jesper A som tidligere har været en del af holdet omkring fodboldskolen, tager kontakt til Rene Og Tommy. Så der bliver lavet en formel overdragelse, så vi fastholder vores høje niveau. J

 1. Ungdomstrænermøde, samt Kluboffice, Kampklar.

Vi sætte stort fokus på vores ungdomstræner, og vil i den sammenhæng afholde et møde. Hvor så mange som muligt kan deltage. Formålet er at få afstemt forventninger til OS, samt til Trænerne. Så der er ens retningslinjer for alle. (Mødeindkaldelse kommer snarest)

Kluboffice. Vi har drøftet meget omkring kommunikation, og gøre det hele mere simpelt. En af dem er Kampanmodninger, hvor tit og ofte, den skal igennem flere personer. Der har vi vedtaget at det skal gøres letter i dagligdagen. Således får alle træner nu adgang til kluboffice, (nogen har allerede) der bliver tale om en ”light bruger” Vi vender stærkt tilbage med denne.

Kampklar var ligeledes oppe at vende, da vi er lidt udfordret på at nogle spiller som ikke er tilmeldt i klubben. Vi ser det som en meget vigtigt del, af trænerrollen. At man er sikker på alle er meldt ind i klubben, både i forhold til der reelle antal medlemmer, samt tilskuddet vi får pr. medlem.

Alle skal have tjekket op på deres DBU App. Til holdsætning, så ikke vi har medlemmer der ikke er registreret. Indmeldelse sker via vores nye hjemmeside. Ved spørgsmål rettes henvendelse til KG@holmegaardfodbold.dk.

 

 1. Workshop/Rollefordeling.

Sammensætning af den nye bestyrelse, samt roller og ansvarsfordeling.

Rollerne:

Formand: Jesper J.

Sportschef senior: Jesper A

Sportschef børn: Morten N (Baneplan)

Sportschef Unge: Christian  (Indkøbs ansvarlig)

Event/Sponsor Koordinator: Simon Gaston; Lars D; Christina.

Kommunikation: Christina; Simon.

Kasserer: Karina G

 

Rollerne er inddelt, dvs. alle har en kontakt. Så vi rammer rigtigt første gang.

Senior: Gælder alt over 18 år.

Børn: U5 – u11.

Ung: u12-u19.

 

 

Vores hensigter er at gøre, både ambitionerne og arbejdsgangen mere gennemsigtig. Så vi sikre at alle parameter er dækket ind. Vi har lavet en brainstorm ud fra de kendte faktor herunder:

 

Fastholdelse af medlemmer/Årgange.

Sponsormuligheder.

Aktiviteter.

 

Materialet er ikke færdigt endnu, men vi forventer snart at have noget på plads til at fremvise.

Vi vil hjertens gerne have input, fra medlemmer med ideer.

 

 

Næste møde er d. 4 april.