Kunstgræs

Vi arbejder igen på at få en kunstgræs bane til Holmegaard , gerne ved hallen og 11 mands med 2 8 mands på tværs. Vi arbejder på at få banen inkl. opvarmning så der skal stadig flere gryn i kassen.

Der  søges pt. midler hos flere fonde, og vi kan nu glæde alle med at vi i 2019 får vores bane , det er lykkedes bestyrelsen at få kommunen med på vores project omkring 11 mands banen, samt Fonden 1848 samtidig med mange af jer har spyttet i kassen.

Men bestyrelsen skal stadig bruge jeres hjælp til at få sponsore til klubben og ikke kun egne hold.

VH Bestyrelsen